Community Arts

Wat is community art?

Onder community art worden kunstvormen verstaan waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk in de (semi-)openbare ruimte tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk.
Al vanaf de jaren 70 wordt community arts gezien als een waardevol instrument voor het leggen van verbindingen. Gielen (2011) beschrijft community arts als een type van culturele praktijk waarbij de relatie met mensen centraal staat. De community is eigenlijk even cruciaal als de kunst. Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) noemt vier gemeenschappelijke elementen van community arts projecten, die per project verschillende zwaartepunten kunnen hebben: publieke beeldvorming, fysieke leefbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie.

Er wordt al meerdere jaren op internationaal niveau onderzoek gedaan naar de sociale effecten van kunst in het algemeen en community arts. (zie o.a. Stern & Seifert 1994; Matarasso 1998; Ofsted 2006). Uit de onderzoeken blijkt dat deelname aan community arts een positieve werking kan hebben op empowerment, ontwikkeling van sociale vaardigheden en talenten van individuen. Het kwantitatieve onderzoek van Matrasso is een van de bekendste op het terrein van empirisch onderzoek naar de sociale effecten van de kunsten.

Community Art project in Reichenau, Oostenrijk

In de praktijk

De afgelopen jaren heeft Kim meegewerkt aan diverse community arts projecten. Tijdens haar master opleiding aan het Prins Claus Conservatorium kwam ze hier veelvuldig mee in aanraking. Dit begon al gelijk in de introductieweek: toen maakte zij met basisschool kinderen, kinderen van asielzoekers en bejaarden uit een Oostenrijks dorp een sprookjes voorstelling. Dit en andere projecten hebben haar geïnspireerd om zelf projecten op te zetten in deze praktijk. Dit deed zij onder andere voor de Holendrechtschool in Amsterdam Zuid Oost en voor muziekschool het Kielzog in Hoogezand. In deze projecten maakte Kim gebruik van de creative music making (CMM) methode.
Ook deed Kim tijdens haar masteropleiding onderzoek naar de manier waarop community arts (met name community music) kunnen worden ingezet om meer verbinding te creëren in de multiculturele samenleving.

Interesse?

Kim zet community art in om samen met bewoners/medewerkers/familieleden en kunstenaars te werken aan verbinding, welzijn en positieve gezondheid. Community art vindt zijn plek in participatie en activering om in buurten/bedrijven/families aan inclusie en diversiteit te werken.

Bent u op zoek naar een muzikaal project waar verbinding tussen deelnemers en musici centraal staat, dan denkt Kim graag met u mee. Zij is in te zetten als zijnde project manager (productie) en/of projectleider (content).

Contact: